9 adjectieven om een kachel Evolution Line te beschrijven

  Stil: Stilte zonder in te boeten aan efficiëntie.

Maakt het mogelijk de omgevingsventilator volledig uit te sluiten waardoor maximaal geluidscomfort wordt verkregen en op  hetzelfde moment maximaal verwarmingsvermogen te verkrijgen van het water bestemd voor de radiatoren van de woning in de thermoproducten.

 

  Handig: Uw kachel reinigt zichzelf.

Een systeem dat is uitgevoerd met een innovatieve motor die de reiniging van de verbrandingsresten van de  pellets automatisch regelt, zonder tussenkomst van de gebruiker. De aslade hoeft pas na vele dagen werking geleegd te worden. Het concrete antwoord voor wie de kachel vaak gebruikt.

 

  Veilig: Technologie en innovatie in dienst van uw veiligheid.

Volledig geïsoleerd van de omringende omgeving, zowel voor de opname van de lucht voor de verbranding als voor de afvoer van de verbrandingsresten, garandeert de kachel maximale veiligheid en comfort. Dit speciale systeem wordt verkregen door middel van de luchtdichtheid van zowel het voorraadreservoir van de pellets als de verbrandingskamer, met inbegrip van de vuurdeur.

 

  Snel: Onmiddellijke warmte, altijd en hoe dan ook.

Snelle inschakeling in alle weersomstandigheden (vocht en kou) dankzij de keramische bougie die een vermogen afgeeft dat ruim 40% hoger is dan de normale niet-keramische componenten en bovendien duizenden inschakelingen garandeert.

 

  Soepel: Voor een volledig en comfortabel beheer, ook vanaf de bank in uw huiskamer.

De Evolution Line kachels hebben standaard “handheld” afstandsbedieningen die het mogelijk maken alle functies van de kachel volledig te beheren. Dezelfde bediening kan vervolgens gebruikt worden als remote thermostaat: het detecteert feitelijk de temperatuur van de plaats waar de “handheld” afstandsbediening zich bevindt en beheert de werking van het apparaat tot de gewenste temperatuur in die plaats bereikt wordt. Het voordeel is een kachel die werkt hoe en hoe vaak u dat wilt, die eenvoudig en comfortabel bediend kan worden, ook vanaf de bank van uw huiskamer.

 

  Flexibel: Maximum flexibiliteit van het comfortbeheer in de kamers.

De koppeling tussen de elektronische kaart en de (optionele) expansiekaart van de installatie maakt een maximale flexibiliteit van het beheer van de thermohydraulische installatie mogelijk met de mogelijkheid de verschillende temperaturen in ieder vertrek van het huis te regelen.

 

  Innovatief: Altijd in contact met de kachel, ook wanneer u niet thuis bent.

Controle van de kachel ook op afstand, dankzij de apps: App Total Control (Wi-Fi-module), App Easy Access (GSM-module) en Wireless thermostaat.

 

  Efficiënt: Verkort de wachttijden voor de hernieuwde inschakeling.

Een speciale sonde maakt het mogelijk de temperaturen en de werkomstandigheden van de kachel in real time te lezen waardoor het mogelijk wordt de tijden van hernieuwde inschakeling te verkorten en een optimale verbranding van de pellet te garanderen.

 

  Simpel: Regelt op eenvoudige wijze de prestaties van uw verwarmingsinstallatie.

In een Thermoproduct heeft de pomp tot taak het warme water in de verwarmingsinstallatie te laten circuleren. Deze nieuwe generatie circulatiepompen (PWM) zorgt niet alleen voor een besparing in de kosten van elektrische energie maar voert een continue dialoog met de elektronische kaart en verstrekt informatie over de werking van de pomp zodanig dat deze zich kan aanpassen aan de eventuele eisen van de installatie: als de circulatiepomp bijvoorbeeld blokkeert, detecteert de kachel de storing waardoor die ook automatisch blokkeert. De pomp wordt direct bestuurd door de “handcomputer” van de kachel zonder mechanisch op de pomp in te hoeven grijpen. De mogelijkheid om de instellingen van de pomp aan te passen op basis van de eisen van elke afzonderlijke installatie,  maakt het mogelijk om over maximale flexibiliteit te beschikken wat installatie en beheer van het circuit betreft.